KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI

Bir bankanın vadeli vadesiz tevdiat için kanunen ayırmaya ve mudilerin emrine hazır tutmaya mecbur olduğu fondur. Bu fonlar Merkez Bankasına yatırılır.

Kanuni karşılıklar kasası hesabı, bankalar kanununun 36. maddesi gereğince bankaların genel taahhütlerine karşılık kanuni ihtiyatlarının yüzde yüzü oranında almakla yükümlü olduğu tahviller için hâzineye ödediği paraların kaydedildiği bir hesaptır.

Bankaların genel muhasebesinde tutulan ve bilânçoların aktifinde yer alan bu hesap

1 Munzam karşılıklar mukabili kıymetler,

2 İleride vukuu muhtemel zararlar karşılığı kıymetler,

3 İhtiyat akçesi karşılığı kıymetler olarak 3 tali hesaba ayrılır.

Alman tahviller ‘‘Nazım Hesaplar” da izlenir ve bunlara ait alman faizler de “Kâr ve Zarar Hesabında” kanuni karşılıklar kasası hesabından alınan faizler hesabına alacak yazılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*