Kamuyu aydınlatma ilkesi niçin önemlidir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sermaye Piyasası, ve onun uzantısı olan borsa, açıklık ve güveni gerektirir. Bu ise kamuoyunun zamanında ve gerekli ölçüde bilgilendirilmesi zorunluluğunu doğurur. Kamuyu aydınlatma ilkesinin yalnızca halkın arz sırasında ve bir defaya özgü olmak üzere bilgilendirilmesi şeklinde uygulanması hiç şüphe yok ki yetersizdir. Bunun de vam lılık göstermesi gerekir. Çünkü, şirketler ve sermaye piyasası dinamik ve devamlı değişme gösterir. Örneğin, sermaye piyasası ile ilgili sık sık mevzuat değişikliği olur. Ve bu değişiklikler, piyasanın şekillenmesinde önemli rol oynarlar. O halde bu bilgilerin kamuoyuna aktarılması gerekir. İkinci olarak şirketler, faaliyet gösterirler. Bu faaliyetleri sonucunda kar eder veya zararla karapatırlar dönemi. Yatırımlarını yapabilmek içn sermaye artışlarına giderler. Kar ettikleri zaman ortaklarına temettü verirler. Bu bilgilerin zamanında yani taze ve eksiksiz olarak kamuoyuna aktarılması halinde insider trading vakaları da o ölçüde azalır.
Kamunun sürekli aydınlatılması iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi, bilgilerin periyodik olarak ve kısa aralıklarla kamuoyuna aktarılmasıdır. Ülkemizdeki uygulama, şirket Dilanço larının üçer aylık sürelerle yayınlanmasıdır. Ancak, burada bilanço oyunları her zaman mümkündür. Bu nedenle bu bilançoların denetlenmiş olması büyük önem taşımaktadır.
Bunun dışında bir yolda, özel durumlarda yayınlanan raporlarla kamunun bilgilendirilmesidir. Buna örnek olarak şirketin sermaye arttırımına gitmesi ve temettü dağıtmasını verebiliriz. İşte, şirketlerin yaptığı veya yapacağı yeni yatırımları, şirket satın alma operasyonları, şirketlerle birleşme operasyonları, sermaye artışları, bunun ne kadarının bedelli, ne kadarının bedelsiz olarak gerçekleştirileceği ve ortaklara ne kadar temettü dağıtılacağı gibi bilgilerin kamuoyuna çok hızlı bir şekilde bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde geç ulaşan bilgi bayat bilgidir ki, bunun da hiç bir yararı yoktur. Belirtmek gerekir ki, bu konuda ülkemizde yaygın bir insider tarding olayına rastlanmaktadır. Zira, yukarıda belirttiğimiz bilgilerin kamuoyundan çok önce öğrenilmesi ve kişi çıkarlarına uygun kullanılması sözkonusu dur. Gerçi Sermaye piyasası Kanunu, içeridekilerin ticaretini yasaklıyor. Ancak bu yasağın uygulanmasının son derece zor olduğunu da belirtelim, burada bir önlem olarak ülkede nama yazılı hisse senedi sistemine geçilebilir. Ancak, bu da emekleme dönemini henüz atlatan sermaye piyasamızda ve gizliliği benimseyen halkımızda tedirginliğe yol açabilir.
Belirtelim ki, aracı Kurumlardan undervvriting yapmaya yetkili olanlar, A grubu aracı kurumlardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*