Kamuyu aydınlatma ilkesi ne demektir?

Hisseleri halka arzedilmiş şirketler ve daha geniş çerçevede sermaye piyasası ve de onun organize olmuş örgütü olan . borsa ile ilgili her türlü bilginin kamuoyuna zamanında aktarılmasına kısaca “kamuyu aydınlatma” ilkesi denir. Prof.Dr.Ünal Tekinalp ise kamuyu aydınlatma ilkesini şöyle tanımlamaktadır. “Ortaklık pay sahipleri ve alacaklıların çıkarlarını korumaya ve haklarını bilinçli ve etkili bir şekilde kullanmaya yardım eden, gelecekteki pay ve tahvil sahiplerinin ve sermaye piyasasının diğer ilgililerinin aldatılmalarını önleyip, ortaklık yararına kazanılmaların sağlayan özel ekonomik gücün, milli ekonominin gereklerine ve yararına uygun çalışmasını gerçekleştiren gerek iç ve gerekse dış denetimi kapsamı içine alan ilkelerin tümüdür”.
Bu tanımlamaya göre, kamuyu aydınlatma ilkesini sadece yıllık faaliyet ve denetim raporlarını, bilanço ve kar zakar tablolarının açıklanması şeklinde düşünmek yanlış olur. Kaldı kö şirketlerin kendi denetçileri eliye yapılan denetimin de çoğu kez yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle bilançoların bağımsız dış denetim kuruluşları tarafından da denetlenmesi gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*