KALAMAZO

Her çeşit kayıtların yapılmasına yarayan bir defter şeklidir. İçerisine müteharrik föy (yaprak) takılan ve bir anahtarla arasına konulmak istenen föy sayısına göre ayarlanabilen makineli defter kabı anlamında da kullanılır.

Kalamazo kapları bir çeşit klasör olup serbest tek yapraklı iş kağıtlarını ciltlemeden ciltli imiş gibi muhkem bir şekilde bir araya toplayabilmek için kullanılır.

Bunlar tahtadan veya benzeri kalın sert mukavvadan yapılmış ve içinde işletildiği vakit ileri geri hareket eden helezoni vidalı bir mekanizması olan 8 10 mm kalınlığında iki kaptan oluşur. Ayrıca föylerin açılıp takılması için anahtar tertibatı vardır.

Kalamazolar, kapak büyüklüklerine ve bağlantı şerit sayı ve mesafelerine göre tiplere ayrılabilir. Muhasebede yardımcı hesaplar için çok kullanışlı yardımcı defter olarak kullanılmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*