KÂĞIT PARA

Kağıt para ya da kaime, altınla bağlantısı olmayan yani altına çevrilebilir (konvertibl)bbulunmayan ve cebri tedavül rejimi altında sürülen kağıttan yapılmış bir paradır.

Bir kağıt para bugün bankaya götürüldü günde karşılığında altın verilemez. Günümüzde bütün dünya paraları kağıt paradır. Bunlara artık banknot denilmektedir.

Şu halde kağıt para, kağıttan yapılan ve doğrudan doğruya devlet tarafından veya devletin yetkili kıldığı bir mali kuruluş (bizde Merkez Bankası) tarafından çıkarılan maden karşılığı olsun veya olmasın tedavülü (sürümü) mecburi olan paradır. Karşılığı olan bir kâğıt paranın mutlaka madeni para olması veya dövizle değiştirilmesi gerekmez.

Kaime de mecburi sürülen kağıt paradır. Ayrıca artırma ve eksiltmelere katılanların sürdükleri fiyatları gösteren ve imzaları ile tevsik edilen resmi cetvellere de kaime denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*