Kadınlarda Süt İzni Nedir Nasıl Alınır ?

Çalışan anneler için doğum yaptıktan sonra devlet bebeğin anne sütü ile beslenmesinin bir ihtiyaç olması nedeniyle devlet SSK süt izni adı altında emziren annelere bir ayrıcalık tanımıştır. Doğumunu yapan anne normal analık izni bittikten sonra bebeğinin süt ihtiyacı için süt iznini kullanmaya başlar. Normal de analık izni doğumdan 8 hafta ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadır.

Doğum yapan anne bu 16 hafta sonra işine dönünce süt iznini kullanmaya başlar. Çalışmaya başlayan anne eğer işçi ise süt izni için günde 1,5 saat olan süt iznini bebeği 1 yaşına gelene kadar kullanır. Ayrıca doğum yapan anne eğer memur ise kanuna göre süt izni işçi kadınlardan daha fazla olurken ilk 6 ayda günde 3 saat,ikinci 6 ayda 1.5 saat olarak kullanırlar. Bu kullanılan süt izinleri annenin günlük çalıştığı süre içinde sayılmaktadır. Bu süt izinlerine anne kendisi karar vermektedir. Süt izni, çalışan kadının 4857 sayılı İş kanunu gereği kazandığı bir haktır. İşverenin çalışan anneye sağlamış olduğu bir ayrıcalık değildir.

Çalışan anneye hakkı olan süt izni işveren tarafından kullandırılmaz ise 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesine göre kadın sözleşmesini kendisi fesih edebilir. Fesih nedeni haklı bulunduğu takdirde çalışan kadın işverenden kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve benzer haklarını talep edebilir. Çalışan anne süt izni kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. İşveren de anneye bu iznin uygun olduğuna dair bir yazı vermelidir. Emzirme izin süresi boyunca kadın işçinin başına gelen olaylar iş kazasından sayılır.

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

+ 32 = 34