Kaç çeşit tahvil vardır?

Başlıca tahvil çeşitleri şunlardır:

Garantili tahviller
Bu tür tahvillerin satış şansını yükseltmek için bir banka veya şirketin bağlı olduğu holding, garanti verir. Banka veya holding, çıkarılan tahvillerin ana para ve faizlerin vadelerinde ödeneceğini müşterek borçlu ve mütesesil kefil sıfatı ile taahhüt eder. Tahvil çıkaran şirket, büyük ve tanınmış bir holdingin bağlı kuruluşu olduğu halde kendisi fazla tanınmamış olabilir. İşte bu durumda bağlı olduğu holdingin garantisinin de satış ilanlarında belirtilmez tahvillerin satış şansını artırabilir. Garantili veya teminatı tahvillerin bir başka şekli de herhangi bir taşınmaz varlığın değeriyle teminata bağlanmış tahvillerdir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*