KABOTAJ

Bir devletin kendi limanları arasında yapılan ticaret ve deniz seferidir. Uzak yol deniz seferinin karşıtıdır. Kıyı boyu deniz ulaştırmasını iafde eden bir terimdir.

Ancak, Amerika’da Atlantik ve Pasifik kıyıları arasında Panama Kanalından geçen deniz trafiği ile Alaska’ya ve Hawaii Adalarına yapılan nakliyat da kabotaj sayılmaktadır. Günümüzde bu terim, hava trafiğinde ve kara yollarında da kullanılmaya başlanmıştır.

Hukuk açısından; kabotajın vatandaşlara hasredilmesi, milli ticaretin ve genellikle milli ekonominin gelişmesini hızlandıracak bir unsurdur. Bunun için devletler yabancı gemi ve yabancı uyruklu kimseler açısından kabotaj yasağı koymaktadırlar.

Netekim bizde de 1.7.1926 tarihinde yürürlüğe giren 815 sayılı kabotaj yasasına göre; Türkiye kıyılarının bir noktasından diğerine yük ve yolcu taşımak ve kıyılarda, limanlarda ve limanlar arasında römorkaj ve kılavuzluk ve her türlü liman hizmetleri yapmak hakkı ancak Türk bayrağını taşıyan gemilere tanınmıştır.

Yabancı bayrak taşıyan gemilerin bu tür işleri yapması cezayı gerektiren bir suçtur. Yabancı bayraklı gemiler ancak yabancı memleketlerden aldığı yolcu ve yükleri Türk limanlarına veya Türk limanlarından aldığı yolcu ve yükleri yabancı limanlara taşıyabilir. Kabotaj kanunu, Türk kara sularında, Marmara’da (İç deniz olduğundan) Türkiye’deki nehir ve göllerde gemi bulundurmak ve bunlarla trafik ve taşıma ticareti yapmak hakkını da Türk vatandaşlarına tanımaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 4 = 2