JUNİYOR JOBBER

Londra borsasında üye olarak yalnız kendi adlarına işlem yapanlara verilen addır. Buna karşılık müşterileri adına muamele yapan simsarlara da “Broker” denilmektedir.

Brokerler, doğrudan doğruya jobberlerle muamelede bulunurlar.

JUNİYOR

İngiltere’de ve Amerika’da iki ortak kardeşten küçük olanın adının sonuna eklenir.

Büyük olan için ise başlıca sermaye ortağı anlamına gelen “Assotie Principal partuer, Senior” terimleri kullanılır.

KABARİT FARKI

Kâğıt paraların fersudeleşmesi, yıpranmış ve buruşmuş bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir.

Bu paraların etrafındaki çerçevenin içersine giren noksanlık ancak para emisyonuna izinli merkez bankalarınca eksiğine değiştirilir. Yani paranın yüzölçümüne göre noksanlık oranı saptandıktan sonra ne miktar değer düşüklüğü varsa o kadar eksiğiyle paranın geri alınması mümkün olur. Bu eksikliğe “kabarit farkı” denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*