JESTİYON

İdare ve iş çevirme anlamına gelen bir terimdir. Bankalarda idareci sınıfına giren müdür, müdür yardımcıları ve ikinci müdürlerin jestiyon işlerinden elde ettikleri başarılı sonuçlar için aldıkları ikramiyelere “jestiyon ikramiyesi” adı verilmektedir. Bu ikramiyelerin ödenmesi; banka şube jestiyo nundaki idarecilerinin plasman ve mevduat çalışmaları ve elde edilen kâr ve komisyonlu işlerle ilgilidir. Ve ayrı bir yönteme bağlıdırki bu ikramiye aynı zamanda idarecileri teşvik amacını güder.

JESTİYON USULÜ

Devlet bütçesinin uygulama süresiyle ilgili usullerden biridir.

Bu sistemde bütçenin kendisi gibi hesapları da yıllıktır. Muameleler mali yıl sonunda durdurulur ve ödemelerin, gelir tahsilatının son günkü durumuna göre hesaplar kapatılır. Bu nedenle, yıl içinde harcanmamış ödenekler iptal edildiği gibi, yapılmamış tahsilat da ertesi yıla bırakılır ve o yılın gelirlerine katılır.

Bu sistemin bir faydası, bütçe döneminin bitimiyle, o döneme ait hesapların kapatılmasına imkân vermesi ve böylece kontrolü kolaylaştırmasıdır. Buna karşılık sakıncaları da vardır

Bu sakınca; bütçenin tahminlere uygun biçimde gerçekleşmesini ve hizmetlerin görülmesini güçleştirmesindedir. Netekim ita amirleri bu yüzden, yıl sonunda harcamalarını artırırlar ki bu da israfa yol açar.

Uygulamanın kolaylaştırılması ve israfın önlenmesi için sisteme yumuşatıcı kurallar eklenmiştir. Bu kurallar sayesinde, evvelce başlanmış olup ta mali yıl sonunda, bitmemiş muamelelerin eski hesaplara geçirilmesi sağlanmıştır.

Mahsup, bütçe emaneti ve düyuna bırakma, esas sisteme eklenen kuralların yani istisnaların belli başlılarıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*