İTİBARİ KIYMET

Menkul kıymetlerin üzerlerinde yazılı olan fiyatlarıdır.

Bir anonim ortaklık; örneğin, 10 milyon liralık yeni hisse senedi ya da tahvil çıkartacağı vakit, her birinin 1000, 5000, 10.000. liralık kupürler halinde olmasında takdirini kullanır. İşte menkul kıymeti ihraç eden firmanın belirlediği bu fiyatlar itibari değerlerdir.

İtibari değer ile ihraç fiyatı aynı olmayabilir.

İhraç fiyatı, hisse senedini yahut tahvili çıkartan firmaya ödenecek fiili bedeldir. Bu bedel itibari değerin üstüne çıkabilir veya altına düşebilir.

İtibari değeri borsa rayici ve muhasebe kıymeti ile de karıştırmamak gerekir.

Borsa rayici, firmanın durumuna ve piyasa konjonktürüne göre, itibari değerden çok farklı olabilir.

Muhasebe değerine gelince, menkul kıymetin iktisap tarihindeki maliyetini diğer bir deyimle aktife giriş bedelini gösterir. Muhasebe değerinin, itibari değerden daha yüksek veya düşük olması tabiidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*