İTHALAT

Türkiyeye her türlü mal ithali, yine bir Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulan “ithalat rejimi karan” hükümleri uyarınca yapılır. İthalattan doğan dış borcun ödenme şeklini 17 sayılı karara göre Maliye Bakanlığı belirler.

Ancak, bankalara bazı görevler düşmektedir. İthalata aracılık yapan bankalar, bedeli ihracatçıya önceden transfer edilmiş olan malların yurda fiilen ithal edilmesini gözetlemekten sorumludurlar.

Gerçekten ithal edilecek malın bedeli önceden transfer edilmişse, Ticaret Bakanlığının kararlaştırdığı süre içinde malın yurda getirilmesi zorunludur. Zamanında gelmeyen mallara ait dövizlerin geri getirilmesi için banka gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Bu tedbirlere rağmen ithalatçı aldığı dövizleri geri getirmezse banka, durumu kambiyo denetim organlarına haber verir.

D GÖRÜNMEYEN MUAMELELER

Kanun ve kararlarla yasaklanmamış olmak şartıyla, yabancılardan sağlanan her türlü hizmetin karşılığını ödemek üzere döviz tahsis etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

17 sayılı kararda ne gibi hizmetler karşılığında yabancılara ödeme yapılabileceği sayılmış veya örnek gösterilmiştir.

Türkiye’de ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında ikamet edenler adına yaptıkları her türlü hizmetten doğan alacakların döviz olarak getirilmesi gereklidir. Bu çeşit alacakların engeç 3 ay içinde ve hizmeti yapanların emrine geçtikleri andan itibaren engeç 10 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

Bu hizmetler yurtdışına yapılmışsa, hizmet karşılığı ücretlerin yurda getirilmesi mecburiyeti yoktur.

Ülkemize gelen turistlerin Türkiye’de herhangi bir kimseye herhangi bir yabancı para ile ödemede bulunmaları serbesttir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 1