İştirakler ve İş Ortaklıklarına İlişkin Değişiklikler

a) Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının en az % 10’u oranında iştirakte bulunulması veya satış bedeli aktif toplamının % 10’unu aşan tutardaki iştiraklerin elden çıkarılması veya başka bir şirketin sermayesinin veya toplam oy hakkının % 10’u veya daha fazlasının elde edilmesi veya tutarı yukarısındaki oranın altında kalmakla birlikte faaliyeti önemli ölçüde etkileyecek iştirakte bulunulması veya iştirakin elden çıkarılması,
b) Belli bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak için başka gerçek ve tüzel kişilerle iş ortaklığı (joint venture) kurulması

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*