İSTİKRAZ

İstikraz, Borç para almak demektir. Gerek Devlet ve Belediye gibi kamu kuruluşları, gerekse işletmeler, sanayiciler, işlerinin icabı olarak zaman zaman yabancı sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bunun sonucu olarak da kendi bünyeleri dışından uzun vade ile büyük miktarda yabancı sermaye edinmeye kalkışırlar, yani uzun vadeli bir borç sözleşmesi yaparlar. Şu halde,

İstikraz yabancı sermayenin, belli faiziyle birlikte, önceden tesbit olunan vadelerle parça parça olarak veya belli bir tarihte bir defada ödeme taahhüdünü kapsayan bir borç anlaşmasıdır.

İstikrazın bir çok çeşitleri vardır

a) Borçlular bakımından

Devlet istikrazı,

Özel İdare ve Belediyeler istikrazı,

Şirketler istikrazı.

b) Ödenmesi bakımından

Ödenen istikrazlar,

Ödenmeyen istikrazlar (tahvil sahibine devamlı faiz verilir, bu çeşit istikraz, nitelik bakımından daimi rantlardan başka bir şey değildir.)

c) Faiz bakımından

3 Çeşitleri

Faizli istikrazlar,

Faizsiz istikrazlar (Tahvilat sahiplerine faiz yerine ikramiye, acyo gibi avantajlar sağlanabilir.)

d) İstikraz, oluş bakımından

Tahvilsiz istikrazlar,

Tahvilli istikrazlar.

Tahvils.z istikraz, daha çok şahıslar arasında yapılır. Borçlu olan bir kimse senet imzalayıp alacaklısına verir. Adi borçlardan doğan münasebetin aynıdır. Ya sabit taksitli olur veya faiz işledikten sonra ödeme yapılmış olur.

Tahvilli istikraz Devlet tahvilleri veya devletçe kendilerine izin verilen sanayici tahvilleri şeklinde vade, faiz ve itfa şartı önceden belli olan birer borç senedi niteliğini taşır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*