Her isteyen şirket varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilir mi?

Hayır. Hemen belirtelim ki, varlığa dayalı menkul kıymet ler, doğrudan veya alacakların temellükü suretiyle dolaylı olarak ihraç edilebilir, yine belirtelim ki her isteyen şirketin alacaklarını varlığa dayalı menkul kıymetleştirmesi suretiyle halka satması mümkün değildir.
Mevzuatta yapılan düzenlemelere göre, bankalar tüketici kredileri ile konut kredilerini, finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar ise kendi işlemlerinden doğan alacaklar karşılığında doğrudan varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilirler. Keza bankalar ile Genel Finans Ortaklıkları, ihracat yukarıda türlerini açıkladığımız alacakları temellük ederek, bu alacaklar karşılığında varlığı dayalıkukıymet ihraç edebilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


20 − 16 =