Her isteyen kurum repo yapabilir mi?

Hayır. Repo ve ters repo işlemlerini, SPK’dan faaliyet izni almış bankalar ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren, sermaye piyasası araçlarının înraç edilerek halka arzedilmeksizin veya halka arz yoluyla satışına ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmeye yetkili ve ödenmiş sermayesi en az 10 milyar TL olan aracı kurumlar yapabilirler. Aracı kuruluşlar, bu konuda faaliyete başlamadan önce SPK’den yetki belgesi almak zorundadırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*