Her isteyen hisse senedi çıkarabilir mi?

Hayır, hisse senedi çıkarabilecek kuruluşlar şunlardır:
1) Anonim Şirketler: Hisse senedi çıkarabilecek kuruluşların başında anonim şirketler gelir. Ancak, bu konuda anonim şirketler üçe ayrılır. Bunlardan birincisi Ticaret Yasası’na tabi olan anonim şirketlerdi. Ki, yakın akrabaların aynı soyadı taşıyan ortakların kendi aralarında kurdukları ve anonim şirkette yönetime tek kişinin hakim olduğu şirketlerdir. Birer aile şirketi durumunda olan bu tür anonim ortaklıklar, halka açılmak konusunda kıskanç davranırlar. Dolayısıyla bu tür şirketlerin sermaye piyasasına bir katkıları olmadığı gibi piyasada da herhangi bir etkinlikleri yoktur. İkinci tür anonim şirketler, Ticaret Yasası ve Sermaye Piyasası Yasası’na tabi olan şirketlerdir. Bir kapalı veya aile anonim şirketi, hisselerini halka açarak Sermaye Piyasası Yasası kapsamına girmeye karar verebilir. Şirket bu kararı, fon toplamak amacıyla alabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki yüzden fazla ortağı olan anonim şirketler halka açık anonim şirket statüsüne girerler. Bu durumdaki şirketler, Sermaye Piyasası Yasası’na tabidir.
2)Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler : Bu şirketler de hisse senedi çıkarabilirler, ancak sermaye piyasası kanunu uyarınca bu ortaklıklar, hisse senetlerini halka arz yoluyla satamazlar.
3) Özel yasayla kurulan şirketler: Bazı bankalar, TC Merkez Bankası, sigorta şirketleri, genel mağazalar, anonim şirket halinde kurulmuş olan iktisadi devlet teşekkürleri, bağlı ortaklıklar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar ve özel finans kuruluşları hisse senedi ihraç edebilirler.
4) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması hakkındaki Yasa ile kurulan O zamanki adıyla Kamu Ortaklığı İdaresi (KOİ), Yeni Özelleştimeİdaresi Başkanlığı (Ö İ B) Kamu iktisadi Kuruluşları ve iktisadi Devlet Teşekkülleri için hisse senedi çıkarılmasına karar verebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*