İstanbul Büyük Depreme Hazırlanıyor

Topkapı Sarayı, Mecidiye Köşkü, Arkeoloji Müzesi Ek ve Klasik Binası ve Ayasofya Müzesi Müdürlüğü Aya İrini Amtı’nm deprem güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Son bileşenimiz olan C bileşeni, imar ve inşaat ruhsatı süreçlerinin daha etkin uygulanması ve sorgulanabilir şekilde yönetilebilmesi için, ilçe belediyelerinin kurumsal ve teknik kapasitelerinin yenilenerek güçlendirilmesi ve yerel düzeyde afete hazırlık bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kapsıyor. Söz konusu proje faaliyetleri, pilot belediyeler olarak seçilen Pendik ve Bağcılar Belediyeleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla imzalanan protokoller çerçevesinde yürütüldü. Bu kapsamda, imar ve inşaat ruhsatı sürecinin sorgulanabilir, raporlanabilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturularak, uygulanmakta olan iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik donanım, yazılım ve teknik danışmanlık hizmetleri pilot belediyeler olan Pendik ve Bağcılar Belediyeleri’ne sağlandı. Bu şekilde bu belediyelerde inşaat ruhsat süreçleri raporlanabilir duruma getirildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında, yerel düzeyde belediye yöneticileri, teknik elemanlar ve toplum temsilcilerine “Afet Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma” konusunda eğitim materyalleri
ve rehberleri hazırlandı ve söz konusu eğitimler pilot belediyelerde düzenlendi. Bunun yanı sıra bir diğer eğitim programı olan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ise, Türkiye’nin tüm illerini kapsayacak şekilde, inşaat mühendislerinin konu ile ilgili eksikliklerini gidermeye yönelik olarak gerçekleştirildi.

Yaptığınız çalışmaların uluslararası boyutta etkilerinin olduğu gözlemleniyor. Bu doğrultuda yaptığınız çalışmaların uluslararası boyutundan bahseder misiniz?
Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Biz çalışmalarımızı dört tane uluslararası kredi kuruluşunun çalışmaları neticesinde bütçemizi oluşturduk. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası’ndan oluşan bu kuruluşlarla çalışmak bu çerçevede uygulanan mevzuatlara uygunluğu da beraberinde getirdi.

Bu çerçevede yapılan denetimlerde de iyi bir noktada olduğumuzu gözlemlemek bizi sevindiriyor. Örnek vermek gerekirse 2014 yılında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Projeleri arasında Türkiye’de dört üzerinden dört alan tek kuruluş olduk. Aynca yine aynı yıl Dünya Bankası’nın en başarılı projelerinden biri olarak değerlendirildik.

İstanbul Büyük Depreme Hazırlanıyor

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 1