İSTANBUL BANKASI

1) İstanbul Bankası veya Banque de Constantinople 1847 de kurulan Osmanlı İm’ paratorluğunun ilk bankasıdır. Aynı zamanda Emisyon bankası olan bu kuruluş iç isyanlar ve savaşlar yüzünden Kırım Harbi arifesinde iflas etmiş ve Osmanlı hazînesini de 600 bin lira (o günün parasıyla) zarara sokmuştu.

2) Bîr de günümüzde aynı adı taşıyan faaliyet halinde bir milli bankamız vardır. Bu İstanbul Bankası özel teşebbüs tarafından 1953 yılında kurulmuştur. Sermayesinin çoğunluğu Kemal Has’a ait olan bu banka normal bankacılık muamele ve hizmetlerini yürütmekte ve yeni şubeler açmağa önem vermektedir.

1976 yılı sonu itibariyle 83 şubesi, 1.306 personeli, 100 milyon ödenmiş sermayesi,

4.8885.000. . lira ihtiyatı bulunmaktadır. Ayrıca 1.085.046.000. lirası tasarruf,

925.358.000. diğer mevduat olmak üzere 2 milyarın üstünde mevduatı, 1.162.606.000. plasmanı ve 3.024.000. lira net kârı görülmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*