İŞLETME SERMAYESİ

Teknik anlamda; İşletmenin dönen varlıkları (cari aktifleri) toplamı ile kısa vadeli borçları toplamı arasındaki fark’a denir.

Dönen varlıklar; bir yıl içinde paraya çevrilebilecek değerleri, kısa vadeli borçlar ise yine bir yıl içinde ödenecek borçları içine alır. Dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar arasındaki farktan ibaret bulunan bu net fark tutarına; net işletme sermayesi, net çalışma sermayesi gibi adlar da verilmektedir.

Modern işletmecilik bilânçolarında gerek dönen varlıklar (para ve paraya çevrilebilecek değerler) ve gerekse kısa vadeli borçlar tutarı net şekilde gösterilmeğe çalışılır, ki bir bakışta işletme sermayesi görülebilsin.

İşletme sermayesinin önemi; bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün ve ani ihtiyaçları karşılama yeteneğinin ölçüsü olmasından doğmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*