İŞ TERBİYESİ

Bir işin tam ve iyi bir şekilde yapılabilmesi sorunu, iş terbiyesinin işletmede bulunmasına ve yerleştirilmiş olmasına bağlıdır.

İşletmede iş terbiyesinin varlığı, işlerin düzenli yürütülmesiyle anlaşılır ve iş terbiyesi, çalışan, iş gören bünyelerde, belirli yeteneklerin alışkanlık derecesinde yerleşmesiyle ve iç güdü ile kökleşir. Çünkü yetenekler yaradılıştan olduğu kadar sonradan tahsil ve terbiye ile de kazanılabilir. Eski deyimiyle kabiliyetler, ya fıtri veya kisbi olur

İş terbiyesinin belirli esas ve prensiplerini şu şekilde sıralayabiliriz

İş süresinden tam anlamiyle yararlanmak,

Verilen bütün iş emirlerini dikkat ve özenle yerine getirmek,

İşletmeci ve idarecileri sevmek ve saymak,

İşletme içinde ve iş hayatında uyumlu ve düzenli bir çalışma yaratmağa hizmet ve gayret etmek,

İş arkadaşları arasında karşılıklı sevgi ve saygı duygularını taşımak,

İş icabı gereken her fedakarlığa seve seve katlanmak,

İş icabı verilmiş her türlü araç ve gereci en iyi şekilde kullanmak ve korumak,

İş için zamanında gelip zamanında ayrılmak.

İş terbiyesinin çeşitli etkenlerini böylece sıralarken .bunlardan her birinin aynı derecede önemli olduğunu da eklemek isteriz.

Bunların her birinin bulunması, iş hayatının uyumlu bir şekilde yürütülmesi için zorunludur.

İş terbiyesi yalnız iş hayatının değil, aynı zamanda bütün milli ve sosyal hayatımızın da önemli bir davasıdır. Hayatın diğer kısımlarında örneğin; evde, okulda, resmi daire ve kuruluşlarda, hasılı her alanda, her çalışmada iş terbiyesi şiddetle muhtaç olduğumuz ana temellerden biridir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*