İS HAYATI

Her türlü ekonomik faaliyetlerin yapıldığı iş alanlarını genel olarak belirtmek için kullanılan bir terimdir. Buna işletmecilik âlemi de denebilir. Yani iş hayatı sözcüğü ile çeşitli faaliyetlerin meydana çıkardığı bir alan sözkonusu edilmektedir.

Ekonomi ve işletmecilik bakımından ileri gitmiş memleketlerde iş hayatı, verimli ve çalışma imkânları çok elverişli bir durum gösterir. İş hayatı ne kadar canlı, ne kadar hareketli ve ne kadar geniş olursa, teşebbüs imkânları da o derece artar ve

çoğalır. İş hayatındaki çeşitli faaliyetler, aynı zamanda ferdin o memleketin refah ve zenginliğinde, ekonomik ve sosyal gelişmesinde etken olmasını sağlar.

İŞ KOLU

Bilindiği gibi iktisadi faaliyetlerin bütünü; tarım, sanayi ve hizmet kesimleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu genel tasnif muhafaza edilmekle beraber, bunların içinde birbirinden oldukça farklı iktisadi faaliyetler vardır, örneğin, sanayi kesiminde kömür madenciliği ile dokuma sanayii, ağaç, doğrama işleri ile çimento sanayinin birbirinden farklı olduğu İlk bakışta anlaşılmaktadır. Bu bakımdan;

Çeşitli iş kollarında çalışma, yaşama ve ücret şartları farklı olacağından iş kollarını geniş tutmak gerekmektedir.

Gerçekten 274 sayılı Kanuna göre, iş kolunda kurulabilecek sendikanın hangi işlerde çalışan işçileri kapsayabileceğini belirleyebilmek için işkollarının belirtilmesine ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde hangi işçiler arasında müşterek mesleki menfaatin bulunduğu anlaşılacaktır.

Diğer taraftan 275 sayılı Kanuna göre, toplu iş sözleşmelerinin işkolu seviyesinde yapılması mümkün olduğundan böyle bir sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi ve işveren taraflarını belirleyebilmek, bu sözleşmeden hangi işçilerin yararlanabileceklerini gösterebilmek için de işkollarını birbirinden ayırmaya ihtiyaç vardır.

İşte bütün bu zorluklar karşısında 274 sayılı Sendikalar Kanununun 9. maddesine göre hazırlanan İş Kolları Yönetmeliği, yurdumuzdaki bütün iktisadi faaliyetleri 36 iş kolu içinde toplamış, bunlardan birbiri ile ilgili olanlar da aynı yönetmeliğin 5. maddesinde gösterilmiştir. Örneğin, 24, 25, 26, ve 27 sıra numaralı iş kolları (kara, deniz, hava, demir yollarındaki taşımacılık işleri) birbirleriyle ilgili görülmüştür. Şu halde bu iş kollarında ayrı ayrı sendikalar kurulabileceği gibi, hepsini kapsayan tek bir sendika da kurulabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*