İNTİFA HİSSE SENEDİ

Yalnız safi kazanca veya tasfiye halinde varlıklara katılma ya da yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hakkı verilebilmek İçin Gene Kurul tarafından çıkarılan hisse senedidir.

Genel Kurul, ana sözleşmede olsun veya olmasın, bedeli amorti edilen hisselerin (payların) sahipleri, alacaklıları, kurucuları veya bunlara bir sebeple şirketle Igill olanlar İçin intifa senetleri çıkarmaya karar verebilir. Yalnız İlk ana sözleşmede öngörülmüş olmadıkça kurucular lehine İntifa senetleri çıkarılamaz (T.K. mad. 402, 403). ( Hisse senedi)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*