İNTİFA HAKKI

1 Kişisel irtifak (dayanma) haklarından sayılan İntifa hakkı, mülkiyeti başkasına ait olan bir mal üzerinde yararlanma hakkı verir. Bu hak, taşınır ve taşınmaz mal olabilir, bir mamelek, alacak veya herhangi bir hak olabilir, örneğin Bir ev eşyası, bir çiftlik, bir ticarethane, bir alacak, hisse senetleri ve tahviller, bir alameti farika (marka) bir ihtira beratı veya telif hakkı üzerinden intifa hakkı kurulabilir (M.K. mad. 717 747).

2 İntifa hakkı kanundan, sözleşmeden ve ölüme bağlı bir tasarruftan doğabilir. Örneğin Sağ kalan karı veya kocanın, eşinin mirası üzerindeki hakkı,

Ana babanın velayetleri altındaki çocuğun malları üzerindeki yararlanma hakkı, kanundan gelen bir haktır.

Sözleşmeden doğan intifa hakkında; taşınmaz mallara resmi senet ve tescil ile, taşınabilir mallarda o şeyin teslimi ile, alacaklarda yazılı bir. sözleşme ve bunun borçluya bildirilmesi ile, kıymetli evrakta senedin teslimi ve intifa hakkı verecek bir ciro ile, müseccel alameti farika ve İhtira beratlarında hakkın tescili ile doğar.

3 intifa hakkı kişiye bağlı bir hak olduğundan başkasına devredilmez, ancak İstendiği gibi kullanılabilir. Bir evin kiraya verilmesi İntifa hakkının devri değil kullanılmasıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


19 − 18 =