İnsider trading yapmanın cezai yaptırımı var mıdır?

Hemen belirtelim ki, dünyanın sayılı bütün borsaların da “insider trading” yaptığı belirlenenlere oldukça ağır parasal ve hapis cezası verilmektedir. Bunu dikkate alan Sermaye Piyasası Kanun Koyucuları, içeriden öğrenenlerin ticaretini ilk defa kanun düzeyinde tanımlarken, bu fiili işyerlerine uygulanacak yaptırımları düzenlemeyi de ihmal etmemiştir. Buna göre, fiilin (eylemin) nitelik ve önemine göre birlikte veya ayrı ayrı hükmolunmak üzere insider trading yaptığı belirlenenler, bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*