İnsider trading önlenebilir mi?

En ağır cezai yaptırımlara rağmen bütün gelişmiş borsalarda “insider trading” vakalarının sık sık ortaya çıktığını hatırlatırsak bunu önlemenin ne kadar zor olduğunu anlayabilir. Evet, insider tradingin tamamen önlenmesi mümkün değildir, ama azaltılabilir. Nasıl mı? Şöyle…Birincisi, şirketle ilgili her türlü bilgi kamuoyuna çok hızlı bir şekilde açıklanmalıdır. İkincisi, mükemmel bir kayıt sistemi konulmalı ve nama yazılı sisteme geçilmelidir. Çünkü şirket bilgilerini elde eden kişiler, genellikle başka kişiler kanalıyla hisse senedi alım satımı yapmaktadırlar. Bu günkü sistemde hamiline yazılı hisseler ağırlıklı olduğu için olayın takibi güçleşmektedir. Üçüncüsü, SPK denetçileri ile BİST deneticileri, borsadaki yoğun alım satımları dikkatle izlenmelidirler. Dördüncüsü, ise sermaye piyasası ile doğrudan ve dolaylı ilgili kişilere malvarlığını açıklama zorunluluğu getirilmelidir. Tabii bütün bu önlemler, yukarıda da belirttiğimiz gibi “insider trading” i tümüyle ortadan kaldırmaya yeterli değildir.
BİST de insider tradingi ve manipülasyonu önlemek için “Pazar Gözetim Grubu” kurdu. Bu grup, piyasadaki işlemleri takip ediyor ve büyük montanlı işlemlerde insider trading ve manipülasyon yapılı yapıl madiğim inceliyor. BİST, nitekim bir
banka ve bir şirketi insider treding yaptıkarı için SPK’ya duyuruda bulundu. Kuşkusuz, bu grubun kurulması yararlıdır. Ancak burada yargı sistemindeki hantallığın da giderilmesi gerekir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*