İMZA TASDİKİ NEDİR?

İMZA

1 Bir belgedeki beyan ve taahhütlerin doğruluğunu anlatmak amacıyla o belge nin altına bir kimsenin ismi için kullandığı ve alışılmış şekilde koyduğu yazıya imza derler. İmza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması gerekir (B.K. mad. 14, 15 H.U. M.K. mad. 297). İmzanıri soyadı harfleriyle yapılması kuraldır. Fakat okunaklı olması şart değildir. Sadece inandırıcı ve kişiliği belirtici şekilde soyadının bazı harflerinin yazılması geçerli bir imza sayılır.

İmza yerine ad ve soyadın baş harflerini yazmak imza sayılmaz. Bu paraf olur.

Kanunun yazılı olduğunu istediği ve bir borç ve taahhüdü gösteren işlemlerin altı, ilgili tarafından adı ve soyadı yanında imza edilmesi şarttır. Bu yazıların paraf ile belgelenmesi yetmez.

2 Bir hesabı işletecek yetkili kimselerin imza örneklerinin alındığı, hesabın cinsi, hesap sahibinin adı, adresi, yaşı, milliyeti gibi hususların yazıldığı kartona “imza kartonu” denir. Bankalar çoğu kez bu imza kartonu işini daha pratik şekle sokarak hesap kartonlarıyla birleştirmektedirler.

3 Bankalar ve mali müesseselerle ticarethanelerin ödeme ve tahsilatta bulunmak ve kendilerini her hususta temsil etmek (taahhüt altına sokmak) üzere memurlarına vermiş oldukları imza yetkisini bildiren mektuba da “İmza sirküleri” adı verilmektedir.

İMZA TASDİKİ

İmza; işaret, alamet ve nişan anlamına gelen bir sözcük olduğundan mektup, dilekçe, senet gibi herhangi bir yazının; kendinin olduğunu, ya da başka bir kimse tarafından hazırlanan yazı içindekileri kabul ettiğini belirten ve altına konan isimi veya işarettir.

Eskiden daha çok imza yerine mühür kullanılırdı. Bugün de okuyup yazması olmayanlar tarafından kullanılmaktadır.

Borçlar ve Hukuk usulü muhakemeleri kanunlarına göre mührün imza gibi geçerli olması, ancak mührün tasdikli ve sahibi tarafından bir iki tanık yanında saptanmasiy le mümkündür.

imzayı taşımayan bir yazı veya suret, bir taslak veya projeden ibarettir, ancak imzadan sonra geçerli sayılır.

Borçlar K.’nun 13. maddesine göre; yazılı olması gereken anlaşmalarda borçlu olanların imzaları bulunması lâzımdır. Bir senedin metni başkası tarafından yazılsa bile eliyle imza eden onları kabul etmiş sayılır. Ancak vasiyetnameler, vasiyet edenin kendi el yazısıyla yazılmış olması şarttır.

İmza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı olması gerekir (B.K. mad. 14) Amaların imzayı bir tanık yanında atması ve işlemin niteliğini bilmesi gerekir.

İmza atamayacak herkes, imza yerine noterden tasdik edilmiş ve el ile yapılmış bir işaret koyabilir.

Geçerli olmayan imzalar

İmzada adı yerine başka bir ad (namı müstear) ve takma ad kullanılamaz ve bunlar sahibini ilgilendirmez. Yazı bilmediği için başkası tarafından eli tutularak attırılan veya çizilen modele uygun yapılan veya kurşun kalemle yazılıp üstünden mürekkeple ge; çilen ya da okunmayan bir imza ve adının baş harflerinden oluşan (paraf) . imzanın da geçerli olmaması doğaldır.

İmzanın geçerliliği

Tasdik edilmekle kuvvet kazanır. Tasdik, Kanunun gösterdiği resmi bir memur tarafından bir şeyin doğruluğunu ve imzanın sahibine ait olduğunu göstermek ve her yerde inanılmasını belgelemek için tarih ve mü

hür veya kaşe Jle yapılan bir şerhdlr (H.U. M.K. mad. 295, 297).

İmzanın tasdikli olması şartmıdır? Ve pulsuz imza geçerlimidir? Bir taahhüt veya borç senedinin geçerli olması için imzanın tasdikli olması şart olmadığı gibi damga pulu olmaması da akdi bozmaz. Ancak tasdikli olmayan bir imzanın inkâr edilmesi halinde İspat etmek külfet ve mecburiyetine katlanmak, pulsuz olunca da damga vergisini cezalı ödemek gerekir.

imza tasdiki noterden yaptırılır.

Peki noterlerde yalnızca imza tasdiki mı yapılır? Tabi ki hayır! Hele ki son yıllarda noterlerin girdiği işlerin çeşitliliği düşünüldüğünde defalarca hayır demek gerekiyor sanırım. Peki diğer nedir bu noter hizmetleri? Yazıyı da çok uzatmamak için yalnızca bir tanesini söyleyelim. Noterler artık çeviri işlerine de girdi! Yaptırdığınız çevirinin sıfır hatalı olmasının garanti edilmesini istiyorsanız bir noterle anlaşıyor ve onun onayını alıyorsunuz. Böylece hemen her kaybınız daha başından karşılanmış oluyor. Peki noter yeminli tercüme fiyatları – Protranslate.net gibi bir firmada hangi seviyelerdedir? Aslına bakarsanız uygun olduklarını bilmekle beraber burada net bir rakam vermeyi doğru bulmuyoruz. Detaylar için siteyi ziyaret edin lütfen!

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*