İMKB ne zaman kuruldu? Şimdiye kadar katettiği mesafe nedir?

Kuruluş çalışmaları 1985 yılının sonunda tamamlanan ve 2 Ocak 1986 tarihinde resmen faaliyete başlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası “(İMKB) aradan geçen 7 yıla yakın süre içinde büyük aşamalar kaydetti. Borsanın çok büyük sıçrama yapması ve uluslararası piyasalarda bile adından sözet tirmesi, büyük ölçüde, kambiyo rejiminde değişiklik getiren Ağustos tarihli 32 sayılı, kararname sayesinde oldu. Yabancı yatırımları Türk Borsası’ndan, Türk yatırımcıların ise yabancı borsalardan menkul değer alım satımına imkan sağlayan .bu kararnameden sonra, başta Türkiye Fonu olmak üzere yabancı fonlar birbiri ardı sıra İMKB’de büyük çaplı yatırımlar yapmaya başladılar. İste İMKB’nin dönüm tarihi olarak kabul edilen bu tarihten sonra çok büyük aşamalar katedildi.

Borsanın kuruluşundan bu yana katettiği mesafeyi daha iyi görebilmek açısından rakamlara bakalım. Örneğin, işlem hacmi bakımında ki, işlem hacmi bir borsanın rakamlara bakalım. Ör neğin. işlem hacmi bakımından ki. işlem hacmi bir borsanın derinliğini göstermesi açısından önemli bir faktördür. Borsanın kurulduğu 1986 yılı boyunca toplam işlem hacmi topu topu 8.7. milyar liraydı. Bu rakam 1987’de 105″ milyar liraya, 1988’de 149 milyar liraya, 1989’da 1.7 trilyon liraya, 1990’da 15. trilyon liraya, 1991’de 35.4. trilyon liraya, 1992’de 56.3 trilyon liraya,1993 te 255.2 trilyon liraya, 1994 te ise 650.8 trilyon liraya ulaştı. Keza aynı gelişme, işlem miktarı bakımından da yaşandı. Nitekim 1986 yılı boyunca toplam 3 milyon adet hisse senedi işlem görürken bu sayı sırasıyla 15 milyon, 32 milyon, 238 milyon, 1.5 milyar, 4.5 milyar ve 10.2 milyar, 35.2 milyar ve 100 milyardır.

İMKB’nın performansını görmek için bir de kote olan şirket sayısındaki gelişime, alım satıma aracılık eden aracı kurum ve banka sayısına ve nihayet işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerlerine de bakalım. 1986’da İMKB’ye kote olan şirket sayısı sadece 350’di. Bu sayı 1994’de 1.204’e yükseldi. Hisseleri işlem gören şirket sayısı 1986’da 80’di. Bu rakam 1994’de 176’ya yükseldi. Çok önemli bir gösterge olan şirketlerin toplam piyasa değeri 1986’da 709 milyar lira, 1987’de 3 trilyon lira, 1988’de 2 trilyon lira, 1989’da 15.5 trilyon lira, 1990’da 55 trilyon lira, 1991’de 79 trilyon lira, 1992 84.8 trilyon lira, 1993’te 546.3 trilyon lira ve 1994 ‘te ise 836.1 trilyon liraya yükseldi.

Ayrıca İMKB’de borsa üyesi olarak menkul kıymet alım satımlarını gerçekleştiren aracı kurum ve bankaların sayısı da 1994 yıl sonu itibariyle 175 adete ulaşmıştır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*