İller Bankası

İller bankası

Şehirlerin kalkındırılmasına katılmak, imar plânlarının hazırlanmasını, su, elektrik, havagazı, kanalizasyon gibi kamu hizmeti kuruluşlarının meydana getirilmesini desteklemek üzere 1933 yılında Belediyeler Bankası olarak kurulmuşken 1945 yılında 4759 sayılı kanunla adı İller Bankasına çevrilmiştir.

Bu banka, özel hukuk hükümlerine ve kendi kanununa bağlı tüzel kişiliğe sahip ve merkezi Ankara’da olmak üzere 300 milyon sermaye ile kurulmuştur.

İller Bankasının sermayesi; kuruluş kanununa göre, İl Özel İdare ve Belediyelerin yıllık gelir tahsilatının % 5 leri ile bunlara bağlı kurum ve birliklerin yıllık safi gelirlerinin yüzde 5 leri, bina ve arazi vergileri tahsilatından ayrılan % 3 ler, Bankanın net kârından ayrılan % 30 lardan oluşmaktadır.

Bankanın şubesi yoktur. 1976 yılı sonu İtibariyle 3.563 personeli 2 milyar müseccel sermayesi, 5.063.875.000. lira plasmanı ve 57.958.000. lira net kârı görülmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*