İlgili kurumlar, istedikleri kadar VDMK ihraç edebilirler mi?

Hayır, bankaların, genel finans ortaklıklarının ve nihayet finansal kiralama şirketlerinin ihraç edebilecekleri varlığa dayalı menkul kıymetler, mevzuatla sınırlanmıştır. Buna göre, alacaklar portföyüne dayalı olarak ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetlerin nominal değerleri toplamı, her tertip için, bu tertibin dayalı olduğu alacaklar portföyünde yer alan alacakların ihraç tarihindeki toplam tutarının yüzde 90’ını aşamaz. Bunun dışına sadece genel finans ortaklıklarının temellük ederek, karşılığında varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarı, öz kaynaklarının 20 katını aşamaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


58 − 52 =