İkinci El Piyasa

Birinci el piyasada hisse senedi satın almış olan ve çeşitli nedenlerle bu menkul kıymetleri paraya dönüştürmek isteyen yatırımcıların biraraya geldiği piyasalardır. Diğer bir anlatımla , daha önce şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasadır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ında hisse senedi alım satımı, üye temsilcilerinin “bilgisayar” aracılığı ile sisteme ilettikleri alış ve satış emirlerinin karşılaşması sonucu “çok fiyat sürekli müzayede” yöntemiyle gerçekleşmektedir.
Hisse senetleri piyasasında alış ve satış emirleri , üye temsilcileri aracılığıyla bilgisayar ortamında karşılaştırılmakta ve fiyat olarak uyuşan emirler öncelik kurallarına uygun olarak işlem görmektedir. Sisteme gönderilen alış ve satış emirleri seans boyunca farklı fiyat seviyelerinde eşleşebilmekte bu da aynı seans içinde farklı fiyatların oluşmasını sağlamaktadır. Bu yönteme çok fiyat sürekli müzayede yöntemi denir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ında alım satımlar peşin esası üzerinden yapılır. Malın ve bedelinin teslimi yönetmelikte belirtilen süre içinde yapılır. Borsada , yerli ve yabancı menkul kıymetler Türk Lirası üzerinden alınıp; satılır.
Şirketlerin ana sözleşmelerine dayanarak, belirli tertip hisse senetlerine farklı oranda kar payı (temettü) dağıtmaları, farklı oy kullanım hakkı tanımlanır veya farklı zamanlarda yapılan apel ödemeleri olduğunda ise, aynı hisse senedinin her tertibine ayrı pazar açılabilmektedir. Ayrıca , işlem gören hisse senetlerinni yeni olarak adlandırılan tertiplerinin bulunması durumunda . Hisse Senedi Piyasasında yeni hisse senetlerine ayrı pazar açılmaktadır.
Eski Hisse Senedi Pazarı için geçeerli olan kurallar yeni hisse senedi pazarı için de geçerli olduğundan konular her iki pazarı kapsayan ikinci el piyasa başlığı altında verilmiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*