İKAMETGÂH

1 Bir kimsenin yerleşmek niyetiyle oturduğu yere denir. Bu bakımdan herkesin her halde bir tek ikametgâhı bulunmak şarttır. Yalnız yasalarımız, iktisadi bir amaç güden kişilerin yâni ticari ve sınai işletmelerin ikametgâhlarının birden çok olabileceğini kabul etmiştir. Örneğin tacirlerin, şirketlerin, bankaların (ve diğerleri) şubelerinin bulundukları yerleri ikametgâh saymak gerekir (M.K. mad. 19, 49, B.K. mad. 451. HUMK. mad. 17, İc. İf. K. mad. 50).
Mesken ile ikametgâhı birbirinden ayırmak gerekir (M.K. mad. 19).
2 ikametgâh yasalarımıza göre üç çeşit olabilir
a) İhtiyari İkametgâh Adından da belli olduğu gibi burada ikametgâh seçme hakkı kişinin isteğine bırakılmıştır. Özel ve Yasal bir yasak olmadıkça herkes istediği yeri ken
dişine İkametgâh seçebilir. Ancak İkametgâh diyebilmek için bir kimsenin yerleşmek niyeti; çalışmalarını burada yoğunlaştırmak amacı ile hareket etmesi ve az çok sürekli olarak oturması gerekir.
b) itibari ikametgâh Kanun her şahsın bir ikametgâhı olması ilkesini kabul etmiştir. Medeni Kanunun 20 ncl maddesine göre bir kimsenin önce bir ikametgâhı olduğu saptanamamış ise veya bir şahsın yabancı ülkedeki ikametgâhını bırakmakla beraber Türkiye’de yenisini kurmamışsa o şahsın fiilen oturduğu yer, ikametgâh sayılır.
c) Kanuni ikametgâh Bazen kanunen
ikametgâhın belirlenmesi gerekir. Örneğin evli kadınlar kural olarak kocasından ayrı bir ikametgâh kuramaz. Karının ikametgâhı, kocanın ikamet yeridir. Bunun gibi velayet altındaki çocukların ikametgâhı da velilerinin, vesayet altında bulunanların ikametgâhı vesayet mahkemelerinin bulunduğu yerdir (M.K. mad. 21). Kanun gerçek kişiler için, bir ikametgâhı bulunacağını ve birden fazla olamayacağını kabul etmişse de tüzel ki’ şiler için, statülerinde aksine hüküm olmadıkça muamelelerinin toplandığı yeri ikametgâh saymıştır (M.K. mad. 19). Buna göre banka şubelerinin her birinin bulunduğu yer birer ikametgâhtır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*