İHTİYATİ TEDBİR

Mahkemenin el koyduğu veya koyacağı bir davanın sonuna kadar geçerli olmak üzere taraflar arasında niza halinin bir zarara sebep olmaması için gerekli tedbirle rin alınmasıdır. Bu tedbirler
ı Nizalı taşınır ve taşınmaz malların haczi ve yediadle verilmesi,
Nizalı şeyin korunması,
Medeni Kanunla belli hallerde nafaka alınması,
Ayrılık veya boşanma davası üzerine gereken geçici tedbirler ve
Ertelenmesinde tehlike ve zarar olacağı anlaşılan hallerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasından ibarettir.
Bir alacağın tahsilini sağlamak için borçluya ait taşınır ve taşınmaz malların ve alacakların hükümden önce haczi suretyile alman tedbirlere de “ihtiyati haciz” denir, ( İhtiyati Haciz)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*