İHTİYAT PAYI

Borçlunun mallarına, bunların kaçırılmaması için icra dairesi tarafından el konulmasıdır. Yâni malların kaçırılmasına karşılık alınan bir tedbirdir. Kati haciz ise, borçlunun mallarına, paraya çevrilerek alacağın ödenmesi için el konulmasıdır.
Alacaklı, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş alacağı için borçlusu hakkında usulen icra kovuşturması istemeden ve ona borcunu ödeme için bir zaman verilmeden mahkemenin karariyle bütün mal ve haklarını ihtiyati olarak haczettirebilir.
Borçlunun ikametgâhının belli olmaması takibi zorlaştırmak için mallarını kaçırmaya, gizlemeye ya da kendisi kaçmaya hazırlanması halinde vadesi gelmemiş bir alacak için de malların ihtiyaten haczi istenebilir.
Vadesi gelmemiş bir alacak için ihtiyati haczi haklı gösteren bir sebep varsa haciz kararıyla alacağın vadesi düşer (İc. İf. K. mad. 257).
Borçlunun mallarının ihtiyaten haczini isteyen alacaklı alacağını ve ileri sürdüğü haczi haklı gösteren sebebin varlığını Tsba ta mecburdur (İc. İf. K. mad. 258).
Borçlu takibin her safhasında teminat göstererek ihtiyati haczin kaldırılmasını isteyebilir.
Borçlu, dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararına itiraz edebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*