İHRACAT

Bir memleketten başka memlekete mal çıkarıp satılması veya memleket içinde üretilmiş malların dışaryıa transfer edilmesidir.
Bu mal transferleri genellikle ticari satışlardır. İktisadi, askeri veya sosyal ayni yardımlar ile her türlü mal transferleri de ihracat istatistiklerinde yer alır.
İhraç edilen mallar memleket dışına çıktıkları halde bunların üretim ve sürümünden doğan gelir iç talebe eklenir. Ayrıca Merkez Bankas ihracat dövizine karşılık emisyon yapar. İhracat, bir yandan mal eksilişini ve öbür yandan iç piyasa talebini besleyen bir satmalma gücünü artırır.
Dış ticaret açığı ihracatın ithalattan az olmasıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*