İHRACAT KREDİSİ

İhracatçı firmaların finanse edilmesine yarayan kredilerdir. Dış memleketlere satılmak üzere gönderilecek ihracat mallarının satın alınmasını ve işletilmesini sağlayan çe« şitli krediler genellikle vesikalı kredi (Crâdit documantaire) ile dış memleketlerdeki alacaklar karşılığında açılan kredilerdir.
1 Vesikalı kredi işleri ile ihracatçı, yerine varması veya vesaikinin ibrazı şartıyla parasını almak üzere sattığı malı müşterisi adına gönderirken, konşimento, hamule senedi, makbuz senedi, sigorta poliçesi, ekspertiz raporu, menşe şahadetnamesi, fatura gibi gerekli vesikalardan gerekenleri bir çek veya poliçeye ekler ve iş yaptığı bankasına ciro ederek alacağı karşılığında kendisine bir kredi sağlamış olur. Banka da iştira veya avans yoluyla kendisine geçen bu senet ve vesikaları muhabirine göndererek karşılığını tahsil eder.
2 Dış ticaretin gelişmesi ve özellikle yerli ürün ve mamullerin dış memleketlere satışını teşvik için satıcı firmalar tarafından, yabancı alıcılara vade ile satılmış olan mallara ait alacakları temsil eden senetler karşılığında yapılan finansman da ihracat kredisi niteliğindedir. İhracat akreditifleri ihracat kredisi kapsamına girer.

İHRACAT PRİMİ
İhracatçıları teşvik ve himaye amaciyle devlet tarafından yapılan ve ödenen para yardımıdır.
Prim maliyet fiyatının indirilmesine yardım edeceği için satış fiyatının düşürülmesini ve primden yararlanan malların yabancı memleket mallariyle daha iyi bir şekilde rekabet edebilmesini sağlar.
Fiyatları ucuzlatmak, dışarıya mal sürümünü artırmak İçin, primden başka yerine
göre Damping, Devalüasyon ve vergi ladesi usulüne de başvurulduğu görülmektedir.
İhracat primleri genellikle ihracatçı tüccara ödenir. Üreticiye de prim verilebilir. Ancak üreticiye ödenen primler ihracatı dolaylı bir şekilde etkiler. Üretici prim miktarını yeterli ve doyurucu bulursa üretimini artırabilir. Üretim artışı fiyatları düşürür. Fiyatları düşen ve arzı genişleyen malları ihraç etmek daha kolay olur.
ihracatçıya doğrudan verilen primler ise ihraç edilerek malların fiyatlarının düşük tutulmasına yardımcı olmaktadır. Hatta bu primler vasıtasıyla ihraç mallarını maliyetlerinin altındaki fiyatla satmak da imkân dahiline girmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*