İHRACAT

İHRACAT

Türkiyeden yabancı ülkelere mal ihracı, Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından bir kararname ile yürürlüğe konan “ihracat rejimi kararı” hükümleri uyarınca yapılır.

Yurt dışına mal satanlar, ihracat karşılı ğında elde ettikleri dövizleri belli süreler içinde Türkiye ye getirmek zorundadırlar. Bu dövizlerin ihracatçının emrine geçtikleri andan itibaren engeç 10 gün içinde Türkiyedeki yetkili bir bankaya satılması gereklidir.

İhracatçılar, yurtdışına sattıkları malların karşılığı olan dövizleri fiili ihraç tarihinden itibaren engeç 3 ay içinde türkiyeye getirmek zorundadırlar.

İhracaat işlerinin yapılmasına aracılık eden bankalar, ihracat karşılığında elde edilen dövizlerin tam olarak ve süresi içinde yurda getirilmesi için gerekli tedbirleri almakla görevlidirler. Bankalar, süresi içinde dövizleri yurda getirmeyen ihracatçıları kambiyo denetim organlarına bildirmek zorundadırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*