İHBARNAME

İhtarname olarak da çok defa eş anlamda kullanılır, ihbarname, yazı ile yapılan haber verme, ihtarname, yazı ile hatırlatma demektir.
Bir hakkı veya herhangi bir konuyu vaktinde bir kimseye bildirmek, resmi olarak haber vermek için başvurulan bir yöntem ve kuraldır.
Çeşitli kanunlarımızda (Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra ve İflas, Noter ve Vergi Kanunlarında) ihbarname, ihtarname, protesto ve icra emirlerini bildirmek için bir çok hükümler ve kurallar vardır. Örneğin Noter Kanununda;
Ticari senetlerin kabul edilmemesine veya ödenmemesine karşı protesto çekmek veya ihbarname göndermek, keza, her türlü taahhütlere ait protesto veya ihbarname göndermek işi de yalnız noterlere verilmiştir.
Hukuki konulardan bir şeyi anlatmak, bir kimseye kanuni bir hususu bildirerek sorup anlamak, bir taahhüdün yapılmasını istemek, bir vade vermek gibi çeşitli olayları tesbit için ihbarname veya ihtarname ve protesto gönderilmesi ya da ilân yapılması gerekir.
İhbarnameler taahhütlü mektupla da yapılabilirse de muhatabın eline geçtiğini ve imzasını belgelemek için noterden gönderilmelidir. Çünkü bir nüsha da noterde kalacağından muhataba ne gibi şeylerin bildirilmiş olduğu bununla saptanmış olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 1