İCMAL

Faaliyetleri geniş olan ve iş bölümü yapan işletmelerde ve özellikle bankalarda günlük işlemlerin cinslerine göre ve toplu olarak tesbiti için düzenlenen cetvellere “İcmal” denir.
Çeşitli servislerin her işlem için hazırladıkları fişlere ve hesap plânına göre borçlu ve alacaklı ana hesapları ve bunların yardımcı hesaplarını icmal cetveli ile karşılaştırarak kayıtlar yapılır.
İcmal cetvelleri her işletmenin ihtiyacına göre servislerince hazırlanır ve muhar sebeye gönderilir.
Muhasebe servisi, çeşitli servislerden gelen kasa ve mahsup fişlerini alt oldukları ana hesaplarda toplayarak örneği aşağıda yazılı “Günlük genel icmal” cetveline yazarlar. Böylece bu icmallerden defterikebire geçirilen hesapların hem de yardımcı defterlere geçirilen hesapların kontrolü sağlanmış olur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*