Hisse senetlerinin ekonomik işlevleri nelerdir ?

1 Hisse senetleri halkın küçük tasarruflarını ( birikimlerini) büyük işletmeler içinde biraraya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlar.
2 hisse senetleri, üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini halka dağıtmak suretiyle ekonomik refahı geniş bir tabana yayar, toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı sağlar.
3 Hisse senetleri, halkı ekonomik kararlarda az çok söz sahibi yaparak ekonomik demokrasinin olusmasına katkıda bulunur.
4) Hisse senetleri, halkın tasarruflarına ek gelir sağlarken bunu faiz yoluyla değil, enflasyonist baskılara karşı dengeli bir yatırım yoluyla yatırımcının tasarrufunu enflasyona karşı korur.
5) Hisse senedi, aracıyı ortadan kaldıran bir finansman aracıdır. Bir şirket, yatırım veya işletme sermayesi olarak büyük meblağlı fonlara ihtiyaç duyduğu zaman bu fonları hisse senedi ihracından başka hangi yoldan sağlasa bunun bir aracılık maliyeti vardır ve aracılık maliyetinin en yüksek olduğu finansman türü ete banka kredisidir. Bankalar mevduat toplarken mevduat sahibine verdikleri mevduat faizinin çok üstünde bir faizi kredi işlemlerinde alırlar. Çünkü bankacılık sektörü karakter itibariyle çalışan bir sektördür.
6) Sermaye piyasası dışındaki bütün mali piyasalar (para piyasası, bankacılık sektörü gibi) ve sermaye piyasası içinde ise hisse senetleri dışındaki bütün araçlar işletmelere yalnız yabancı kaynak sağlarlar. Halbuki işletmelerin önemli sorunlarının başında, özkaynak/yabancı kaynak oranını iyi ayarlaya mamaları ve bunun sonucunda iflasa kadar gidebilmeleri yatar. İşte, işletmeler halka açılmak suretiyle özkaynak sağlayabilirler. Hisse senedinden elde edilen fon, işletme için en sıkıntısız ve en verimli finansman kaynağıdır.
7) Sanayileşmiş ülkelerde sermaye ile yönetim genellikle ayrı ellerde toplanmıştır. Yani şirketin sermayesini veren yüz binlerce ortak ile şirketin yönetimi tamamen profesyonel bir kadronun elindedir. Dolayısıyla şirket bu şekilde daha bağımsız ve verimli çalışabilme imkanına sahiptir. Zira hesap soracak binlerce ortak vardır. İşte, bu durum hisse senetlerinin ülkeye sağlıklı işletmeler kazandırması ve uluslararası alanda rekabet gücüne sahip işletmeler kazandırmasına imkan tanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 6