Hisse senetlerinin değer kazanmasında hangi faktörler rol oynar?

Hisse senetlerinin değer kazanmasında, genel ekonomik durumun, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ve nihayet bizzat şirketin sözkonusu dönemdeki performansı etkili olur. Bu faktörleri kısaca şöyle sıralayabiliriz;
1) Ciro, kartemettü rakamlarının birbirine bağlı olarak şişmesiyle enflasyondan gelen değer artışı görülür.
2) Şirketin üretim ve satışlarında miktar olarak enflasyona bağlı olmaksızın meydana gelen istikrarlı artışlar dolayısıyla ciro, kar, temettü artışları sonucunda hisse senetleri değer kana zır.
3) Genel ekonomide, genel konjonktürde, genel ihracatta görülen gelişmeler nedeniyle şirketin iş hacminde meydana gelen gelişmelerden kaynaklanan, ciro, kar, temettü, ve değer artışı hisse senetlerine prim kazandırır.
4) İş hacmindeki reel gelişmeler nedeniyle kapasite sınırına dayanan şirketlerde devamlı artan piyasa talebini karşılamak amacıyla mevcut ana yatırımda verim artışı sağlayan ya da darboğaz giderici yatırımlar yapılır. Bunlar da sınıra dayandığında ek yatırımlar söz konusu olur. Ek yatırım ise sermaye artışı gerektirir. Bu şişmanlayan adamın ceketinin dar gelmesi sebebiyle geniş ceket almasına benzer. İyi yönetilen ve gelişen şirketlerde sermaye artırımı kararı .ortaklara sağladığı rüçhan hakkı nedeniyle eldeki hisse senetlerinin değerini yükseltir.
Gelişen şirketlerde rüçhan hakkı başına bir değerdir. Çünkü hisse senedi sahibine .piyasaya değeri nominal değerinin çok üzerinde olan bir hisse senedini yine nominal değeriyle satın alma hakkını vermektedir. Bu nedenle , bu gibi şirketlerde sermaye artırımının kararlaştırılmasıyla birlikte , hatta bazen bu konuda söylentilerin çıkmasıyla hisse senetleri hemen değer kazanır. Portföy sahibi ister değerlenen hisse senedini satarak , bu değer artışını paraya çevirir,isterse rüçhan hakkını bizzat kullanarak hisse senedinin yavrusunu da portföyünde tutar, gelecek yıllar için ucuz fiyatla verimli bir yatırım yapmış olur. Bunun dışında bir başka yol da, hisse senetlelerini elde tutup sadece rüçhan hakkını satmaktır ki, pay sahiplerine sadece rüçhan hakkını satma imkanı veren özel rüçhan hakkı kuponu ya da rüçhan hakkı belgesi gibi araçlar ülkemizde henüz yaygınlaşmamama beera ber gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulamaya sahiptir Sadece direkt gelirlerine göre karşılaştırma yapılırsa, tahvillerin görünüşte hisse senetlerine nazaran daha yüksek getiri sağladığı düşünülebilir. Nitekim, tahvil faiz oranlarının yüzde 50 net olduğu dönemlerde hissez senetleri yatırılan para itibariyle yüzde 20 civanda temettü randımanı sağlar. Fakat temettü ile birlikte değer artışında, yavrulamadan, rüçhan hakkı satışından gelen endirekt kazançların dikkatli bir şekilde hesabı tutulursa,hisse senetlerinin uzun vadede tahviden çok daha kazançlı olduğu anlaşılır. Kazanmanın en önemli yolu, hisse senedini cazip düzeydeyken almaktır.

Yorum Yaz

84 + = 94