Hisse senetleri çeşitleri

a) Hisse senetleri hamile veya isme yazılı olabilir (T.K. mad. 409).
Hamile yazılı senetlerin bedeli tamamen ödenmişse serbestçe tedavül edebilir yani bir formaliteye gerek olmadan el değiştirebilir.

İsme yazılı hisse senetleri pay defterine kayıtlıdır ve ziyaa uğrama ihtimali azdır. Statüde yazılı hükümler İçinde ve deftere tescili yapılmak kaydiyle bunların da el değiştirmesi mümkündür.

b) Hisse senetleri, para ve paradan başka bir değer karşılığı olabilir. Ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmedikçe başkalarına devri hükümsüzdür (T.K. mad. 404).

c) Hisse senetleri, sahiplerine sağladıkları haklar bakımından da gruplandırılır

Adi hisse senetleri Genel kurulda sahiplerine hisse başına bir oy hakkı sağlar.

İmtiyazlı veya tercihli denilen hisse senetlerinin sahiplerine kazandırdığı avantaj ve haklar ortaklık statüsünde gösterilir. Bu çeşit aksiyonlara normal temettü (Dlvidan) yerine veya ek olarak sabit ya da normal
temettüe orantılı bir para ödenebilir. Kâr dağıtımında, imtiyazlı hisse senetlerine öncelik de tanınabilir. Genel Kurulda birden fazla oyu da olabilir.

Bir de sermaye karşılığı olmadan kuruculara verilen hisse senetleri vardır Müessis hisse senetleri. Bunlar sadece ortaklığın yıllık kazancından yararlanırlar. Kumcu hisse senetleriyle amorti edilmiş aksiyonlar, intifa senedi niteliğindedir (T.K. mad. 401, 402).

Amorti edilmiş hisse senetlerinin prensip olarak tasfiye sonucuna katılmamaları gerekir. Ancak T. Ticaret Kanunu; statüde farklı bir hüküm yoksa, İntifa senetlerinin safi kazanç gibi tasfiye sonucuna da katılma ve ayrıca yeni çıkartılacak aksiyonlar üzerinde opsiyon (rüçhan) kullanma haklarını tanımaktadır (T.K. mad. 403).
Primli aksiyonlar da firmaya hizmeti dokunmuş kimselere verilir. Bunlar da T. Tic. K. na göre intifa senetleri gibidir. Primli aksiyon sahipleri Genel Kurulda oy kullanabilirler ve tasfiye sonucuna katılırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*