Hisse senedinin kaç türlü değeri vardır?

1) Hisse senedinin nominal değeri
Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. Mevzuata göre bir hisse senedinin nominal değeri, 500 liradan aşağı olamaz. Bu değer, 100’er liralık farklarla arttırılabilir. Ancak hemen belirtelim ki, ülkemizde yaygın uygulamaya göre hisse senetlerinin nominal değeri I000 liradır.
2) Hisse senedinin ihraç değeri
Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyattır. Tür mevzuatına göre hisse senetleri, nominal değerinin altında bir değerle ihraç edilemez. Ancak, ihraç değeri, nominal değere eşit veya bunun üstünde, yani pi rimli fiyatla olabilir. Ülkemizdeki uygulamada şirketler hisselerini ihraç ederlerken özellikle nominal değerin altında bir değerle ihraç edilemez. Ancak, ihraç değeri, nominal değere eşit veya bunun üstünde, yani pirimli fiyatla olabilir. Ülkemizdeki uygulamada şirketler hisselerini ihraç ederlerken özellikle nominal değerin üstünde bir bedelle satmaktadırlar. Rüçhan haklarını ise genelle nominal değerden kullandırmaktadırlar. Tabii bunun istisnaları da vardır. Yani şirketler, bedelli hisseleri ortaklarına, yani nominal değerinin üzerinde (2 bin lira gibi) kullandırabilir ler.
3) Hisse senedinin piyasa değeri
Piyasadaki arz ve talep koşullarına göre hisse senedinin oluştuğu değerdir. Piyasa değeri, bir ülkede borsa varsa borsa değeri ile eş anlamlı olarak da tanımlanır.
4) Hisse senedinin borsa değeri
Borsada işlem gören hisse senetlerinin serbest piyasa koşullarına, yani arz ve talebe göre oluşan değerdir. Borsanın işleyişine göre hisse senedi fiyatları günlük olarak belirlenir ve açıkılş, kapanış, en düşük, en yüksek ve ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*