Hisse senedinde zaman aşımı var mıdır?

Hisse senedi bir mülkiyet ve ortaklık belgesi olduğu ve belirli bir vadesi de olmadığı için belirli bir zaman aşımı da sözkonusu değildir. Ancak itfa ya da tasfiye halinde itfa veya tasfiye tarihinden itibaren 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Tahvil bir borç belgesi olarak taşıdığı en son kupon vadesininden
veya itfaya uğramışsa itfa tarihinden itibaren 10 yıl sonra zaman aşımına uğrar. Tahvillerin faiz ve hisse senetlerinin temettü kuponları 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Örneğin, I990 faaliyet dönemine ait temettü 1991 yılının Nisan ayında dağıtılıyorsa 1991 Nisan sonundan itibaren zaman aşımı süresi işlemeye başlar. I996 Nisan sonunda I990 yılına ait temettü kuponu geçersiz hale gelir. Keza, itfa tablosuna veya kupon üzerinde yazılı vadeye göre 15 Kasım I990’de ödenmesi gereken tahvil faizi, 15 Kasım I996 tarihinde zaman aşımına uğrar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*