HİSSE SENEDİ

Hisse senedi; Şirket sermayesinin birbirine eşit kısımlara ayrılmış parçalarından herbirinin karşılığı olmak üzere kanunda gösterilen şekillere uygun kıymetli evraktır. Bunların üzerinde yazılı para miktarlarının toplamı şirket sermayesini temsil eder.

Hisse senedi veya pay senedi; anonim ortaklıklar ve sermayesi hisselere bölünmüş komandit ortaklıklar tarafından çıkartılır.

Hisse senetlerinin üzerinde yazılı fiya tı, onun “nominal veya itibarı” değeridir. Alınıp satıldığı bedel “rayiç” fiyatıdır. İlk defa çıkartılacak hisse senetlerinin bedeline de “ihraç fiyatı veya emisyon fiyatı” denir. Emisyon fiyatı nominal değerin altında olamaz.

1 İtibari kıymeti

Hisse senetlerinin itibari (nominal) değeri en az (500) liradır. Bu değer ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir (T.K. mad. 390). Hisse senetleri borsada kote olabilir veya olmayabilir. Kote olanların kurları her an bellidir.

2 Hisse senetlerinin bölünmezliği
Hisse senedi, ortaklık sermayesi üzerinde tek ve bölünmez bir hak sağlar. Bir aksiyon, bir kaç kişinin mülkiyetinde bulunsa bile, genel kurulda tek ve parçalanmaz bir adet oyu temsil eder (T.K. mad. 400).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*