HİLELİ İFLAS

Bir kimsenin, diğer bir şahsı aldatmasına yani isteğine göre irade beyanına sürüklemesine “Hile” denir. Hileli iflas İflasından önce ya da sonra alacaklılarına zarar vermek kasdiyle işler yapan borçlunun iflasıdır (İ. İf. K. mad. 311).
Kanunun hileli iflas unsuru saydığı işlemler 4’guruba ayrılır
1) İflas eden kimsenin (müflisin), varlığını (el konulmasına fırsat vermeyecek şekilde) kısmen ve tamamen kaçırması, bağışlaması, değerden düşürmesi, yoketmesi,
2) Müflisin asılsız yere borçlu olduğunu ileri sürmesi ve bu maksatla belgeler hazırlaması, dolayısiyle gerçek alacaklılarının garame paylarını azaltması,
3) Borçlu müflisin, alacaklılarının paylarını etkileyecek şekilde mallarını piyasadan ve maliyet fiyatından ucuza satması,
4) Konkordato anlaşması sırasında bir alacaklıya, konkordato rızasını almak için gizliden özel bir menfaat sağlaması, dır.
Kanunun hile unsuru olarak saydığı tasarruflar sınırlı değildir. Gerek kendisi ve gerekse bir yakınının yararlanması için alacaklılarını zarara sokacak herhangi bir tasarrufu iflasından önce ya da sonra yapan borçlu hileli müflis sayılabilir.
Hileli müflisin cezası 2 5 yıla kadar ağır hapistir (C.K. mad. 506).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*