HESAP TABLOSU

Herhangi bir hesabın kuruluş ve toplanışını gösteren ya da belli bazı formüllere dönüştürülen, hesapların işlem zahmetine gerek kalmadan sonuçlarının bulunabilmesi için önceden hazırlanan cetveldir. Hesap tablolarının en çok kullanılanları şunlardır Aktif tablosu Bilânçonun solunda yani aktifinde yer alan mevcut değerlerle, alacakları ve varsa zararı gösteren tablodur.

Pasif tablosu Bilânçonun sermaye ve yedek akçeleriyle borç ve taahhütleri ve varsa kârı gösteren sağ tablodur. .
Kâr ve zarar tablosu Bilânçolara eklenen kâr ve zarar hesabının borç ve alacağını karşılıklı kapsayan hesap cetvelleridir.

Borç tablosu (Zimmet) Bir cari hesabın borcunun dökümünü kapsayan kısım.
Alacak tablosu (Matlup) Bir cari hesabın alacağına giren rakamları gösterir kısımdır.
Faiz tablosu Bir ana para biriminin (örneğin 1 lira) 365 güne kadar bir yıl içinde çeşitli nisbetler üzerinden ve kaldığı gün adedine göre getireceği faizi göstermek üzere önceden hazırlanan cetvel.
Yıllık taksit (Anüite) tablosu Bir kaç yıllık vadede faizi ile birlikte eş taksitlerle ödenmesi gereken bir ana paranın çeşitli faiz nisbetleri üzerinden yıllık taksidini bulmak için hazırlanan emsalleri sıralayan cetvel. Buna amortisman tablosu da denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*