Herkese fırsat eşitliği

Bosch, farklılıkların yönetiminde önceliği kadınlara veren şirketlerden. Kadın istihdamının artırılması ve kadınların profesyonel hayatta desteklenmesi için birçok projeyi hayata geçiren şirket, mevcut projelerini kadın çalışanları ile birlikte toplantılar yaparak ve onlardan gelen talepler doğrultusunda oluşturmuş. Bosch Türkiye’nin çalışanlarından ne gibi talepler geliyor dersiniz? “Birkaç somut örnek vermek istiyorum” diyerek bu talepleri açıklamaya başlıyor Bosch Türkiye İK Ülke Direktörü Umut Güvenç: “Kadın çalışanlarımızın bizden esnek çalışma saatlerine dair istekleri oldu. Biz de hızlı bir şekilde yan zamanlı çalışma modelini hayata geçirdik. Aynca kadın çalışanlanmız doğum izninden döndükten sonra çocuklan bir yaşma gelene kadar yan zamanlı çalışabiliyorlar. Bunun için sadece yöneticilerine bilgi vermeleri yeterli”.

Şirketin farklılıklann yönetimine ilişkin bir başka uygulaması da, kadın çalışan ve öğrencilere yönelik mentorluk programı. Bu program ile Bosch’da kadın çalışanla-nn kariyer gelişimlerinin desteklenmesi ve özellikle teknik alanlarda öğrenim gören öğrencilerin profesyonel hayata hazırlanması hedefleniyor.

Yetkinlik ve yeteneğin yaş ile bir ilgisi olmadığına inandıklannı belirten Güvenç, deneyim kadar yeni fikirlerin de bu deneyimlerle harmanlanmasının önemli olduğunu ifade ediyor. Bu noktada, Bosch’un tam dört kuşağın birlikte çalışabildiği bir yer olduğunun da altını çiziyor: “Tüm dünyada 6 bini aşan sayıda stajyerimizden, tecrübeleriyle bize önerilerde bulunan 65 yaşın üzerindeki 500 çalışanımıza kadar neredeyse dört kuşağın birlikte çalıştığı bir iş ortamı sunuyoruz. Bu açıdan, hayat boyu öğrenme ve farklı kuşaklar arasındaki başanlı işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bosch Türkiye olarak İK araçlanmızı farklı jenerasyonlardan gelen çalışanlanmızm ihtiyaçlan-na uygun olarak tasarlıyoruz”.
bosch_3_2.jpg Finansq

Herkese fırsat eşitliği

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


7 + 1 =