Hazine bonosu ve devlet tahvillerinde faiz dalgalanmalar’ borsayı nasıl etkiler ?

Devlet, kaynak ihtiyacı karşılamak için iç borçlanma belgeleri olan hazine bonosu ve devlet tahvilleri yoluyla 3,6,9 aylık ve yıllık ihaleler açar. Bu ihalelerde oluşacak faizler borsayı etkiler. Faiz oranının yüksek çıkması ve bunun bir süre devam etmesi, bankaları da mevduat faizlerini yükseltmeye yöneltebilir. Bu durumda para borsadan kaçar. Hele faiz oranındaki artışın fazla olması bu kaçışı daha da hızlandırır. Sonuçta da borsada fiyatlar düşüş sürecine girebilir. Tersi durumda ise borsa bundan olumlu etkilenir.
Bu nedenle yatırımcılar, hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerini yakından takip etmelidirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*