HAZİNE BONOLARI

Mâliyenin bütçe kanunu ile her yıl bir limit dahilinde çıkardığı ve bankalara iskonto ettirdiği en çok bir yıl vadeli borç senetleridir.

Vadelerinin bitmesine en çok dokuz ay kalmış Hazine bonoları Merkez Bankasınca reeskonta kabul edilir. Bankalar genellikle bu bonoları vadelerine üç ay kala paraya çevirmektedirler. Vadeleri yaklaşmamış hazine bonolan karşılığında Merkez Bankasından avans hesabı açtırmak suretiyle para almak da mümkündür.

Bu bakımdan hazine bonoları, diğer bankaların ankes durumlarına göre Merkez Bankası tarafından finanse edilmiş olmaktadır.

Hazine bonolan değişik vadelerle ihraç olunmakla beraber, çoğunlukla 9 ve 12 ay vadeli olmaktadırlar. Örneğin, “plasman bono su” adiyle ve bankalarla şirketlerden alman para karşılığında verilen borç senetleri de hazine bonosundan başka bir şey değildir. Keza tasarruf bonosu adı altında 1941 yılından itibaren Amortisman ve Kredi Sandığınca çıkarılan bonolar da gerçekte hazine bonosudur. Çünkü bu bonolar hazine kefaletini taşıdıktan başka, hasılatı da hâzineye devredilmiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*